vineri, 11 februarie 2011

PRIMELE 60 DECIZII CONTESTATE30 de la Ministerul Administraţiei şi Internelor
30 de la Ministerul Apărării Naţionale


Cu privire la acţiunile în instanţă 11.02.2011

Primele 60 de dosare au fost deja introduse joi 10 02 2011,orele 09.00 în ordinea primirii deciziilor.

REAMINTIM FAPTUL CA SCMD filiala Iasi a luat hotărârea (NEOBLIGATORIE) ca rezerviştii filialei noastre să fie reprezentaţi de d-na avocat Roxana CHIPERI (avocat definitiv în Baroul Iasi,agreata de departamentul juridic al SCMD ) cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 23, Bl.Muntenia ,mezanin, telefon/fax 0232/ 213552;

Se introduc in instanta 2 actiuni in anulare ( 2 procese) ,in ordinea :

1. o actiune in anulare a deciziilor de pensii emise pana la data de 31 12.2010;

2. o actiune in anulare a tuturor deciziilor de pensii emise inainte si dupa data de 01 01 2011,inclusiv a Deciziilor Comisiilor de solutionare a contestatiilor.

COSTURI DE REPREZENTARE

Costul de reprezentare pentru fiecare dosar (membru de sindicat) care include 2 procese cu 2 etape fiecare,la instanţa de fond (Tribunalul Iasi) si la Curtea de Apel Iasi (in recurs) , este de 350 lei (TVA inclus) din care :

-250 lei onorariu avocat,pentru reprezentarea la prima instanţa şi la instanta de recurs.

-100 lei onorariu de succes, la câştigarea ambelor procese.

Pentru urmasi si vaduve suma este de 175 lei (125 lei onorariul de reprezentare si 50 lei onorariul de succes).

Filiala SCMD Iasi suportă pentru fiecare membru de sindicat 50 lei, care se vor achita direct in contul avocatului.

Diferenta,adica 300 lei (respectiv 125 lei pentru urmasi si vaduve) ,se va plăti de către fiecare membru de sindicat parte în proces în contul Cabinetului individual avocat “Roxana Chiperi”, deschis la BRD nr.RON RO19BRDE240SV86359652400 în 2 tranşe :

o Tranşa nr. I = 200 lei până CEL MAI TARZIU MIERCURI

16. 02. 2010,ORELE 12.00;

o Tranşa nr. II = 100 lei dupa castigarea proceselor.

Urmasii si vaduvele vor depune numai prima transa de 125 lei (onorariul de reprezentare); onorariul de succes in suma de 50 lei va fi depus de catre sindicat.

LA PROPUNEREA NOASTRA,D-NA AVOCAT A ACCEPTAT PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A ONORARIULUI IN CONT ,PÂNĂ CEL MAI TARZIU MIERCURI 16.02.2010,ORELE 12.00.

DUPA ACEASTA DATA DOSARELE CELOR CARE NU DEPUN ONORARIUL IN CONT,VOR FI RETRASE ,CONSIDERANDU-SE CA NU DORESC SA MAI PARTICIPE LA ACTIUNILE IN INSTANTA.

La depunerea sumelor,pe formularul tip BRD se va mentiona citet la rubricile :

- “Incasati de la “ : nume,prenume,CNP,SCMD Iasi

- “Titular “: Cabinet avocat “Roxana Chiperi”;

- “Referinte” : transa I, onorariu avocat .

Ulterior,copia chitantei eliberata de banca va fi depusa la Sediul Filialei (Casa Armatei) unde se va lua la cunostinta si de etapele procesului.

Dosarele care nu vor face dovada achitarii sumei nu vor fi inaintate instantelor de judecata.

Pentru introducerea dosarelor in instanta,este obligatorie achitarea cotizatiei de sindicat pentru intregul an 2011, inclusiv luna decembrie ,in contul BRD,AGENTIA CAROL, RO41BRDE441SV79262374410.

DOSARELE CELOR CARE NU FAC DOVADA ACHITARII COTIZATIEI , NU VOR FI TRIMISE IN INSTANTA .

ATENŢIE !

Membrii de sindicat care au primit deciziile de recalculare si nu au trimis contestatii ,sunt invitati sa faca acest lucru cât mai repede şi să procedeze la întocmirea dosarelor pentru instanta.

Acestea vor fi introduse in instanta ,pe măsura aducerii la Sindicat,în aceleaşi condiţii financiare,dar numai dacă sunt înlauntrul termenului de 45 zile de la data primirii (ştampila poştei) şi sunt aduse in timp util ( max.3 zile ).

Va adresam rugamintea sa informati pe toti prietenii sau cunoscutii , membri ai sindicatului ,despre aceste actiuni.

Este necesar sa se respecte termenele de contestare prevazute de lege,atat la emitenti si comisii, cat si in instanta , altfel riscam ca deciziile de recalculare sa rămâna definitive.

La primirea răspunsului la Contestaţia înaintată pe cale administrativă la Casa de Pensii Sectoriala şi a Deciziei emise în baza Legii 119/2010 (conform salariilor din adeverinţa de venit) fiecare membru de sindicat va prezenta filialei copii ale documentelor anunţate pentru a fi depuse în dosarul cauzei aflat pe rolul instantei.

SITUATIA DOSARELOR DEPUSE PANA LA DATA DE 11.02.2011

1. Dosare depuse la avocat miercuri 09.02 20011 = 60

2. Dosare intrate in instanta joi 10.02.2011 = 60 (30 M.Ap.N;30 MAI)

3. Dosare depuse la avocat vineri 11.02 20011 = 60

4. Dosare care vor intra in instanta marti 15.02 2011=60 (30 M.Ap.N;30 MAI)

5. Diferenta de dosare de la Pasul 1a) aflate in evidenta noastra vor fi depuse la avocat marti 15.02 2011;acestea vor intra in instanta incepand de miercuri 16.02.2011.