marți, 11 aprilie 2017

ADIO ACTUALIZARE!

Pana la anu` si la multi ani, pensiile militare raman la valoarea de acum .Nu vor fi actualizate odata cu intrarea in vigoare a noii legi a salarizarii.Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat (modificată și completată cu Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015), prevede actualizarea pensiilor militarilor ori de câte ori se majoreaza soldele/salariile militarilor în activitate.

"Art. 41 Pensiile de serviciu 
Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, se suspendă temporar actualizarea în funcție de majorarea salariilor a pensiilor de serviciu ale funcționarilor publici parlamentari reglementată de alin. (5) al art. 731 din Legea nr. 215/2015, ale membrilor Corpului diplomatic şi consular al României reglementată de alin. (5) al art. 6 din Legea nr. 216/2015,ale judecătorilor şi procurorilor reglementată de alin. (5) al art. 85 din Legea nr. 303/2004, ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare reglementată de art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, precum şi actualizarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă de care beneficiază deputaţii şi senatorii, prevăzută la art. 49 alin.(6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată".Col.r.Dan M.

sâmbătă, 8 aprilie 2017

« DRUMUL SPRE INFERN » de col.r.Vasile Bitere
Fidel angajamentelor de continuitate, col.r. Vasile Bitere ne îndeamnă prin noua sa carte să-l însoţim într-o tristă şi dureroasă călătorie pe drumul către infernul războiului de reîntregire. Ca pe orice alt drum şi pe drumul descris in tonuri cenusii de autor, mărşăluiesc spre moarte soldatii- tunari ai lui Alec împreună cu o întreagă armată de ţărani» aduşi de la coarnele plugului » şi obligaţi să câştige « o victorie cât o înfrângere » în marea bătălie pentru Odessa «... oraşul-port de la Marea Neagră...» pe care «... strategii militari romani şi germani nu l-au putut ocoli ».
Atmosfera tristă a cărţii lui Vasile Bitere are drept suport trăirile soldaţilor angajaţi într-un război care nu le aparţinea şi pe care nu-l înţelegeau, purtat departe de meleagurile natale.
Alcătuită din 3 mari părţi şi mai multe subcapitole, cartea tratează documentat, într-un limbaj accesibil, chiar dacă uneori fără prea mult entuziasm, drumul lipsit de glorie al celor hărăziţi să rămână fără voia lor într-o istorie care după mulţi ani nu i-a mai acceptat. Împreună cu sublocotenentul Ghibuţ, sergentul Homoceanu,  sergentul Schipor Iuri luăm contact cu întâmplări şi acte de sacrificiu uluitoare, săvârşite de ostaşii români în pofida inconsistenţei sentimentului datoriei « faţă  de ţară şi rege?» pe meleaguri străine, fiecare păstrând cu sfinţenie, ca o justificată contrapondere nemărturisitul adevăr al dragostei faţă de Dumnezeu, familie şi de glia străbună.  
Este o carte pe care dramele, bucuriile, tristeţile, realizările, dezamăgirile îi asigura suflul de adevărată, de vie, totul se petrece real, impetuos, vibrant.
Realitatea unor fapte şi acte de război cu mare rezonanţă istorică şi politică, încă insuficient investigate, analizate incomplet şi clarificate nesatisfăcător de către specialişti (mă refer aici la acţiunile trupelor române de ocupaţie după încetarea operaţiunile militare de cucerire a Odessei), sunt interpretate şi tratate de către autor într-un registru propriu (cum altfel!), de cele mai multe ori subiectiv şi exclusiv în interesul justificat al personajelor, naraţiunii şi necesare susţinerii acestora. Mărturisirea făcută de autor în Nota din finalul cărţii ».. întreaga acţiune este o ficţiune » lasă fără obiect întrebările ce s-ar putea referi la cel puţin un punct de vedere controversat. Cel despre rolul Armatei române în persecuţia evreilor. Istoriografia românească (!) iubitoare a adevarului istoric si in interesul obiectiv al adevarului va trebui să facă lumină în tenebrele implicarii Armatei române în masacrarea populaţiei evreieşti în cursul celui de-al doilea război mondial. Şi nu numai în legătură cu operaţiunile de ocupaţie militară de la Odessa.
Prin Tatiana Mudrova » fata cea veselă şi zburdalnică, cea care nu voia să i se vorbească decât de iubire, de flori şi de mireasma naturii » şi trista, tulburătoarea ei poveste de dragoste, mai dureroasă decât viața de pe front, autorul inserează cu duioşie o caldă pată de culoare într-un pustiu cenuşiu cu miros de moarte. Descriind suferinţa unei relaţii de dragoste în timpuri de restrişte, Vasile Bitere reuşeşte să transmită cititorului convingerea că iubirea nu ține cont de nimic şi ca veşnicia izvoraşte numai din dragoste. Şi că în toate relele lumii există şansa ultimei speranţe.Vă îndemn dragi colegi, convingeţi-vă şi voi. Citiţi-o!

Col.r.Dan M.

duminică, 2 aprilie 2017

SUSTINEM FINANCIAR S.C.M.D!
Cotizatia de membru de sindicat se poate plati in CONTUL bancar al SCMD:
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410. Cod fiscal: 26096263.
La depunerea cotizatiilor in cont, membrii de sindicat trebuie sa mentioneze obligatoriu numele complet, CNP, suma si perioada pentru care se plateste cotizatia si Filiala din care face parte.

SCMD este deocamdata singura organizatie sindicala legala a militarilor !
Singurul instrument legal activ si in putere,credibil, eficient si capabil sa lupte pentru drepturile noastre legitime !
 

Pana la 25.05.2017 putem contribui la bugetul SCMD (personal, membri de familie, prieteni,cunoscuţi etc.) cu 2% din impozitul pe veniturile din anul 2016 (pensie/salariu).
Formularele, datele de identificare şi instrucţiunile de completare le găsiti în ataşamentul de mai jos.
Postam aici Formularul 230 - Cerere privind destinația sumei reprezentând pana la 2% din impozitul anual pe veniturile realizate.
Formularul se poate completa și depune de către orice cetatean care a realizat în anul 2016 venituri din salariu sau/si pensie și optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se funcționează în condițiile legii. Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit. Precizam ca inclusiv pensionarii (deci si membrii SCMD) pot directiona 2% din impozitul retinut din pensie catre SCMD.
Formularul se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă cu confirmare de primire.


Biroul Operativ