duminică, 2 aprilie 2017

SUSTINEM FINANCIAR S.C.M.D!
Cotizatia de membru de sindicat se poate plati in CONTUL bancar al SCMD:
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410. Cod fiscal: 26096263.
La depunerea cotizatiilor in cont, membrii de sindicat trebuie sa mentioneze obligatoriu numele complet, CNP, suma si perioada pentru care se plateste cotizatia si Filiala din care face parte.

SCMD este deocamdata singura organizatie sindicala legala a militarilor !
Singurul instrument legal activ si in putere,credibil, eficient si capabil sa lupte pentru drepturile noastre legitime !
 

Pana la 25.05.2017 putem contribui la bugetul SCMD (personal, membri de familie, prieteni,cunoscuţi etc.) cu 2% din impozitul pe veniturile din anul 2016 (pensie/salariu).
Formularele, datele de identificare şi instrucţiunile de completare le găsiti în ataşamentul de mai jos.
Postam aici Formularul 230 - Cerere privind destinația sumei reprezentând pana la 2% din impozitul anual pe veniturile realizate.
Formularul se poate completa și depune de către orice cetatean care a realizat în anul 2016 venituri din salariu sau/si pensie și optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se funcționează în condițiile legii. Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit. Precizam ca inclusiv pensionarii (deci si membrii SCMD) pot directiona 2% din impozitul retinut din pensie catre SCMD.
Formularul se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă cu confirmare de primire.


Biroul Operativ