luni, 27 octombrie 2014

Precizarile SCMD in legatura cu dispozitiile Legii nr. 125/2014 si ale Legii nr. 134/2014

SCMD - Departamentul Juridic: Nota Departamentului Juridic nr. 10 (1334)/ 27.10....: I. In legatura cu Legea nr. 125/2014.            La solicitarea mai multor colegi, va precizam faptul ca prevederile Legii nr. 125/20...

vineri, 24 octombrie 2014

De la Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N.
Precizari referitoare la :

1. Aplicarea Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii ;
2. Aplicarea Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
3. Aplicarea Legii nr. 134/2014 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

1. Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii se refera la faptul ca nu se recupereaza debitele constituite sau care urmeaza a fi constituite în sarcina pensionarilor aflati în evidenta sistemului public de pensii la data de intrare în vigoare a legii, reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru însotitori.
Actul normativ mentionat mai prevede ca se restituie esalonat doar sumele (cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru însotitori) recuperate de la pensionari începând cu 1 ianuarie 2011 si pâna la data de intrare în vigoare a legii.Restituirea se realizeaza pe baza cererilor depuse de pensionari la Casa de pensii sectoriala a MApN si se va face pe o perioada esalonata de cinci ani calendaristici, începând cu 1 ianuarie 2015, prin plati anuale egale.
Potrivit prevederilor Legii nr. 125, nu fac obiectul scutirii de la plata si al restituirii debitele care au drept cauza culpa debitorului, cum ar fi, de exemplu, folosirea de catre pensionar a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea unor date neconforme realitatii, care au avut drept urmare stabilirea eronata a pensiei, nerespectarea obligatiilor care revin pensionarilor, inclusiv cele referitoare la cumulul pensiei cu veniturile salariale, asimilate salariilor sau, dupa caz, cu veniturile din activitati independente.
În cuprinsul legii, nu se face vreo referire la restituirea diferentelor dintre cuantumul pensiei cuvenite în decembrie 2010 si cuantumul rezultat în urma recalcularii sau revizuirii drepturilor de pensie aferente perioadei 1.01.2012-1.10.2013 .

2. Deciziile de punere în plata, emise în baza Legii nr. 241/2013, au aplicabilitate începând cu data de 1.10.2013, iar punerea în plata a cuantumului din decembrie 2010 are caracter temporar, pâna când suma rezultata din înmultirea punctului de pensie cu punctajul mediu anual – rezultat la revizuirea pensiei în baza OUG nr.1/2011, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 165/2011 – este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.

3. Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2014, pensionarii militari care, dupa trecerea în rezerva, îti desfasoara activitatea în institutii bugetare pot cumula pensia cu salariul, indiferent de cuantumul pensiei. Pentru aceasta, cadrele militare în rezerva a caror pensie a fost suspendata în baza Legii nr. 329/2009 trebuie sa se adreseze Casei de pensii sectoriale a MApN.
În cerere, se va trece nume, prenume, domiciliu, numarul de mandat si un numar de telefon de contact. Dupa aceste date, se va scrie urmatorul text: „în baza prevederilor art. 115 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
Legii nr.134/2014 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.
329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice,
rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, va rog dispuneti reluarea platii pensiei. În sustinerea cererii, anexez copii de pe mandatul nr... si BI/CI seria... nr...”.

Dan M.

luni, 20 octombrie 2014

REZOLUTIA Consiliului National al Reprezentantilor SCMD

Intrunit statutar la Alba Iulia in zilele de 17-18.10.2014, Consiliul National al Reprezentantrilor SCMD a adoptat urmatoarele hotarari: 
1.  Se proroga componenta si activitatea actualului Comitet Director pana la viitorul CNR, convocat pentru luna noiembrie 2015; 
2.  S-a acceptat punctul de vedere al Departamentului Juridic al SCMD prezentat de d-na Col (r) Caloian Monica, privind unele riscuri referitoare la evolutia SCMD.
3.  Modificarile la Statut, votate pe articole, vor fi transmise tuturor filialelor pentru a fi analizate si a se face eventuale noi propuneri, pana la CNR care va da votul final pe Statut. Votul final pe Statut va fi dat la CNR convocat ca urmare a aparitiei Legii sindicatelor sau, in mod obligatoriu, cu o luna inainte de expirarea termenului de 4 ani de la intrarea in vigoare a Legii 62/2011. 
4.  Pana la CNR 2015, Departamentul Juridic al SCMD, in cooperare cu filialele, va armoniza ROF cu prevederile articolelor modificate si completate la proiectul de Statut. 
5.   Raspunsul dat d-nei Lt Col (r) Cobuz Elena, ramane identic cu cel dat anterior de CNR  2011 - 2013.
6.  Raportul Comisiei de Cenzori va fi trimis tuturor filialelor. 
7.  Bugetul pentru anul 2015, nefiind prevazut a fi discutat in acest CNR, se vor aplica prevederile bugetare aprobate la CNR 2013.              

Aceasta rezolutie a fost adoptata de membrii CNR cu 58 de voturi.


Pentru conformitate,
Col.r.Dan Moraru

miercuri, 15 octombrie 2014

In loc de cuvant la CNR
 « Cu toţii trăim sub acelaşi cer, dar nu toţi avem acelaşi orizont ». (K. Adenauer)
Pe calea mândriei primul pas este autoaprecierea, convingerea că eşti cineva, nu un oarecare nimeni. Al doilea pas este îngâmfarea, adică sentimentul că eşti nu numai cineva, ci cineva foarte important, deosebit de ceilalţi. Peste toate acestea se clădesc apoi gânduri egoiste, care nu mai corespund interesului comun.
« Noi nu suntem ca ceilalți »! Se burzuluiesc intolerant unii colegi supăraţi că cineva are o altă opinie, considerând că cei care nu gândesc ca ei (şi în consecinţă nu vorbesc ca ei), sunt de neiertat. Şi poate nu ar fi un capăt de ţară dacă supărarea acestora ar fi pasageră, legată de o nemulţumire oarecare, care trece. Dar nu! Nemulţumirea lor nu este oarecare, ci una de fond: a fost încălcată cutuma ne-crâcnirii supuse. Şi ştiţi ce-i culmea? Burzuluiala lor nemulţumită este chiar sinceră! Şi de aceea cu atât mai primejdioasă pentru democraţia internă și mai păguboasa pentru interesele noastre decât acţiunile « agenturilor » şi « infiltraţilor » care « dislocă « din interior unitatea luptei sindicale.
O fi oare posibil ca astfel de oameni să determine sau chiar să producă erori de tactică impardonabile în bătălia sindicală?
Cei care se admiră singuri convinşi că sunt ireproșabili, că nu au nici un neajuns, că deja au făcut mult, prea mult, chiar sunt convinşi că « marea mută », filialele SCMD « doar au stat şi au privit la munca lor »? Poate au exagerat, zicem noi ceilalţi şi îşi vor da seama de asta, revenind la gânduri bune.
Dar exista oare dorința de a se corecta? Sau numai ideea că au greşit şi trebuie să devină mai buni reprezintă deja, o jignire?
O fi bine când unii dintre noi nu-și conştientizează defectele, când îşi minimalizează vinovăția ori și-o neagă integral, ba chiar o transferă asupra altora, exagerându-şi propriile calități și virtuți?
O fi bine când părerea despre sine devine din ce în ce mai exagerată, când vrei doar să fii lăudat şi aştepţi asta nu numai de la « curtenii devotaţi »? Se numește cumva asta, mania grandorii”? Sau pentru că i se pare că nimeni nu-l mai înțelege, o fi  « mania persecuției «?
Poate da, dacă-i sincer convins că este mai presus de alții.
Poate da, dacă această convingere se transformă în patima de a dispune după bunul plac.
Poate da, dacă atunci când întâmpinând rezistența celor din jur, devine mai inflexibil, mai încăpățânat, mai.. mai...
Poate da, dacă oamenii încep să-l evite şi rămâne convins de dreptatea sa și se consideră un neînţeles.
Poate da, dacă vrea ca întotdeauna, în orice acţiune, să-i aparţină finalul, să iasă cum vrea el, să-i facă pe ceilalți să se simtă inferiori, să-i impresioneze și să-și demonstreze infailibilitatea, dreptăţii personale”.
Atunci da, astfel de oameni vor determina erori.Impardonabile. Si nu numai de tactică.
Col.r. Dan Moraru

marți, 7 octombrie 2014

ȘI IN ANTITEZA ȘI IN ȚEAPA !(Un comentariu la o postare repede stearsa )

Pentru ca reprezentantii unor filiale au iesit din rand fara aprobare ( si asa ceva este de neiertat !) trebuiau sa fie trasi in ...antiteza...pe pagina principala a blogului SCMD si evident in teapa oprobiului publicului secemedist .
In cel mai exigent si curat spirit sindicalist ,nu-i asa ?

Asa cum spunea (scria) miercuri 24 septembrie 2014 in « atitudinea» sa proletar- intransigenta bine informatul, delimitatul si dezinteresatul domn sindicalist de la Slobozia (in numele filialei ?),mai sus enumeratii au comentat «in afara cadrului legal prevazut de documentele noastre operative: statutul cadrelor militare si regulamentul de organizare si functionare  « 

Impardonabil !Mai grava abatere  nici ca se putea !

Ba da ! Pentru ca asta nu – i tot.
`Mnealui era (este ?) convins « ca aceste demersuri sunt facute in mod expres ,pentru a prelua conducerea SCMD si de - a o distruge din interior ».

Grav ! Un grup de « contrass »  gandeste altfel. Despre formele si metodele de actiune ,ba chiar si despre mijloacele luptei sindicale in actuala etapa ! 

Si propune altceva decat a diktat Seful ! O solutie adaptata la situatia actuala prin care ,inclusiv pe calea dialogului , sa construim certitudinea ca vom iesi odata, candva pe aliniamentul legii pensiilor militare. Asemanator ,spre exemplu ,cu ceea ce propun colegii din Craiova.Si nu numai.

Pentru ca potentialul "razboinic" al SCMD-ului ca organizatie nu mai poate impune. NIMIC.

Si zelosul sindicalist de la Slobozia cu o atitudine vadit favorabilă distribuirii inegale a raspunderii în SCMD, convins fiind (deformatie profesionala ?) ca seful nu greseste niciodata si ca ceilalti trebuie doar sa-l aclame servil-entuziasti, pentru ca asa ceva nu poate fi tolerat, propune drastice masuri :«  la sedinta comitetului director din  02.octombrie 2014 , ordinea de zi sa contina un singur punct : „Discutarea activitatilor desfasurate in ultima perioada de catre reprezentantii Filialelor SCMD mai sus mentionate, sanctionarea lor  cu excluderea   din SCMD „

Acesta sa fie motivul pentru care veninul proletar a fost urcat pe pagina principala a blogului ?

Eu unul nu constat nici o legatura cu Decizia Comitetului Director din 02.10.2014 care aprobă un neinsemnat ajutor financiar de 1000 lei peste drepturile din cotizatiile depuse de membrii filialei Slobozia.
Chiar daca aceasi solicitare a fost respinsa odata la 07.02.2014 de CD al SCMD tocmai pentru ca incălca Hotararile CNR cu privire la finantarea peste cota ce revine filialelor din cotizatiile incasate.
Coincidente.

Col.(r.) Dan Moraru