vineri, 31 august 2012

IASUL NU (MAI) CREDE IN VORBE D-LE MINISTRU DOBRITOIU!


Pentru că vorbele nu rezolvă nimic. Vorbele nu schimbă nimic.

Este mesajul militarilor rezervisti participanti la intalnirea cu d-na av.Luminiţa Sârbu - consilier al ministrului apărării naţionale - cu care miercuri 29.08.2012 la Cercul Militar Iaşi , mai bine de 2 ceasuri s-au „discutat vorbe“.

Activitatea (care nu se putea desfasura in conditii optime,fara sprijinul direct si nemijlocit al comandantului garnizoanei Iasi,d-l general de brigada VASILE ROMAN, pentru care ii aducem mutltumiri) a adunat un numar mare de participanti, care doreau sa asculte punctul de vedere oficial al ministerului referitor la  masurile constructiv- reparatorii  privind  pensiile militare.

Din expozeul d-nei consilier (de altfel captivant,bogat in terminologie,date si referiri strict tehnice, prezentat cu „armele„ unui avocat ce pledeaza la un proces) nu am retinut ca s-ar fi inregistrat vreo oarece evolutie in planul general al pachetului legislativ preconizat si nici progrese semnificative in adoptarea unei solutii concrete care sa corecteze in regim de urgenta imensa nedreptate creata celor aprox.32.000 de militari in rezerva, ramasi cu pensiile diminuate prin abrogarea L. 164/2001 si a L. 179/2004.  

Pe langa o anumita nelalocul ei si neinteleasa iritare ( pe care am pus-o doar (?) pe seama drumului lung de la Bucuresti la Iasi,via Bacau) trebuie sa evidentiem altruismul d-nei consilier ministerial p.m.c. Luminiţa Sârbu manifestat in folosul militarilor rezervisti , fiind dumneaiei capabila sa sacrifice 40.000 ron pe luna (conform modestelor ziceri ale domniei sale,cam atat castiga ca avocat pledant) acceptand actuala functie.Oare de ce o fi facut-o? Ca nu mai era nici un specialist militar in rezerva ?

Asa am mai aflat :
-     ce vrea sa faca d-l ministru (si evident,decidentul politic),cat de greu este sa faca si de ce este greu sa faca ceva acum ,pentru  a repara ,odata pentru totdeauna ceea ce au pus pe butuci niste minti bolnave;
-      ca la respectivul proiect pun umarul grupuri de lucru sau/si persoane aflate atât în activitate cât şi în rezervă din cadrul celorlalte structuri ale S.N.Ap. ( M.A.I., S.R.I.,S.C.M.D. A.N.C.M.R.R.etc.);
-     ca pe lângă acest proiect de lege privind pensiile militare ocupaţionale se mai lucrează şi la alte legi (Statutul cadrelor militare, Legea salarizării personalului militar ) care împreună formează un pachet de legi ce sunt într-o strânsă legătură;
-         ca proiectul de lege privind pensiile militare ocupaţionale este aproape în stadiu final şi ar putea fi înaintat către guvern în orice moment, dar mai sunt câteva divergenţe de rezolvat, cum ar fi: folosirea termenului de soldă sau de venituri lunare ; stabilirea bazei de calcul, privind cuantumul pensiei ( procent, cât la sută din veniturile lunare realizate în ultima lună de activitate sau din media rezultată din veniturile realizate în ultimele 6 (12) luni sau procent din media veniturilor realizate într-un interval de 12 luni consecutive aflat stabil pe o funcţie la alegere,din ultimii 10 ani de activitate, actualizat la data trecerii în rezervă (ex. cdt Cp. -2 ani, of. 2 -3 ani, cdt. U. -3 ani, şef de stat major – 2 ani, pot opta pentru veniturile realizate în calitate de cdt. de U. actualizate la zi, care sunt ceva mai mari decât cele corespunzătoare celorlalte funcţii îndeplinite) ;
-   ca inca nu se ştie dacă şi ce sporuri se vor lua în calcul la stabilirea procentului respectiv,valoarea procentului stabilit din venituri pentru cuantumul pensiei ( 60, 70, etc. la sută );
-    ca nu se cunoaşte cu exactitate dacă va intra în vigoare Legea salarizării unitare şi dacă se va aplica şi celor care îşi desfăşoară activitatea în structuri ale S.N.Ap.;
- ca pentru rezolvarea problemelor celor afectaţi de legile 119/2010, 263/2010, O.U.G.1/2011, H.G.735/2010 si trecerea acestora din sistemul pensiilor de asigurări sociale la sistemul pensiilor militare ocupaţionale sunt mai multe variante: prin includerea în proiectul de lege a unui capitol separat care să facă trimitere la problema respectivă ; prin OUG, prin actualizarea cuantumului pensiilor celor ce au scăzut la nivelul celor din decembrie 2010 prin emiterea altor decizii de către CPS fapt ce ar dura cam mult) ,dar OUG nu se aplică retroactiv şi cel mai devreme ar putea intra în vigoare în dec. 2012 ;
-         ca nu se cunoaşte termenul de trecere al proiectului de lege prin parlament;
-         ca actuala conducere administrativă şi  politică a ţării nu doreşte să repare un act de nedreptate făcut rezerviştilor prin aplicarea legilor 119/2010, 263/2010, HG 735/2010, Oug 1/2011 adoptate în condiţii nu tocmai legale, normale şi morale ,prin alta nedreptate,ci prin folosirea unor procedee de promovare a legilor pe principii constituţionale şi strict juridice;
-   conducerea ministerului recomandă celor care au acţiuni pe rol în instanţă să continue aceste procese până la obţinerea unor decizii definitive şi irevocabile ;

Am mai aflat ca HG S-1019/2010 privind stabilirea condiţiilor de muncă se aplică pentru toţi rezerviştii din toate structurile S.N.Ap.mai puţin celor din M.Ap.N.
Conform opiniei doamnei consilier (fata de care ne exprimam unele rezerve) colectivele de conducere din celelalte structuri ale S.N.Ap. au ştiut mult mai bine să-şi gestioneze (sa ceară şi să-şi apere) drepturile salariale şi în consecinţă au venituri mult mai consistente (salarii şi sporuri ) faţă de cei din  M.Ap.N.

Intrebarile din rândul participanţilor au vizat în principal existenta si stadiul promovarii unei OUG de actualizare a cuantumului pensiei (pentru cei cărora le-a scăzut) la nivelul lunii decembrie 2010.

Raspunsurile d-nei consilier au avut un caracter general, au fost evazive si nu au cuprins date concrete care sa fi fost asumate de catre minister.
Nu au fost prezentate date si masuri reparatorii concrete ( imediate,pe termen mediu si /sau lung) privind actiunile ministerului pentru cadrele militare in rezerva cu drepturile diminuate prin furt.
Nu a fost facuta nicio referire la bugetul pentru pensii in 2013 – vor fi platite din bugetul asigurarilor sociale sau bugetul MApN?

Si asa activitatea a fost fructuos doar bifata.Pentru că vorbele nu rezolvă nimic. Vorbele nu schimbă nimic.In loc de incheiere:
Ceea ce era doar o banuiala,acum s-a transformat in certitudine: 
- nu (mai ? ) exista vointa politica necesara elaborarii unei Legi privind sistemul de pensii militare ocupationale (de stat);
-este clar ca daca nu vor fi definitivate actele normative pana la elaborarea bugetului pe 2013, revenirea la pensiile din decembrie 2010 va fi un vis.
Si toate acestea in pofida unor obligatii asumate (sau doar promisiuni ?)  inca neonorate ale conducerii USL pentru abrogarea legilor si prevederilor actelor normative care anuleaza drepturile dobandite legal de militari.

Biroul Operativ

vineri, 17 august 2012

IN ATENTIA CELOR INTERESATI SA OBTINA LEGITIMATIA DE MILITAR IN REZERVA/ RETRAGERE!


Cadrele militare in rezerva sau in retragere care provin din MApN si care doresc sa intre in posesia legitimatiei de militar in rezerva/retragere, in baza dipozitiilor Ordinului M 76/13.07.2012, trebuie sa se adreseze in scris centrelor militare de care apartin teritorial. Acestea pun la dispozitia solicitantilor formulare tipizate de cerere, care se completeaza si se depun impreuna cu cate doua copii ale actului de identitate si doua fotografii color tip pasaport,  cu mentiunea ca aceste fotografii trebuie sa fie "in tinuta civila".
Orientativ, modelul de cerere este urmatorul:
Comandantului  C.M.J./S. __________

Subsemnatul ­­____________________________________ (gradul, numele, prenumele tatalui si prenumele), domiciliat în județul ______________, localitatea ___________________,  str. __________, nr. __, bl. ____, sc. __, et. ___, ap. _____, nascut la data de ____________ in ______________, CNP ___________________, posesor la BI/CI seria ______, nr. __________ si al livretului militar seria _____ nr. __________,  trecut în rezervă la data de ___________, avand gradul militar ________________, din U.M. ___________,  nr. ordin/ decret ______________ data emiterii ___________ ultima funcție deținută __________________________, solicit eliberarea legitimației pentru cadrele militare în rezervă/retragere, in conformitate  cu Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M. 76 din 13.07.2012, privind instituirea legitimației pentru cadrele militare în rezervă sau in retragere provenite din  M.Ap.N., publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr.518/26.07.2012.
Declar pe propria raspundere ca datele mentionate mai sus sunt reale.

Anexez urmatoarele: - 2 foto color 3/4 in tinuta civila

                                - 2 xerocopii ale BI/CI
         
            Data                                                                                 Semnătura
_____________________                                           _______________________

duminică, 5 august 2012

Informare

Veniti pe blogul "Vocea Romaniei " (http://vocearomaniei.blogspot.ro),unde ,spre deosebire de prezentul blog oficial ,in care nu sunt acceptate discutii,putem comenta  TOATE postarile. Sunt sigur ca astfel,pe langa multe pareri pro sau contra, pot aparea si idei care sa ajute cauza. Va astept.
Cu stima,
Dan Moraru

vineri, 3 august 2012

DA CU MOLDOVA CE-ATI AVUT,D-LE MINISTRU DOBRITOIU ?

Ministerul Apărării Naţionale ne spune prin comunicatul de mai jos,ca Moldova este o zona fara garnizoane importante,populata cu nepriceputi de la care nu poate  afla "soluţii rapide şi eficiente " pentru elaborarea proiectului de act normativ care vizeaza reconstrucţia sistemului de pensii militare ocupaţionale.


Militarii de toate armele din toate instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,din zona noastra ,care nu au avut privilegiul buletinului de Bucuresti ( sau mai nou,de Cluj!),se intreaba si va intreaba d-le ministru Dobritoiu ,ce criterii ati utilizat in desemnarea garnizoaneleor importante care pot avea o contributie  intelectual-elevata la o intreprindere legislativa de interes si pentru ei?

Direcţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail: presamapn@mapn.ro
Contact: 021-319.60.22Comunicat nr. 154
Data: 03.08.2012Membrii Comisiei pentru elaborarea actelor normative care să reglementeze reconstrucţia sistemului de pensii militare ocupaţionale, constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, au efectuat un tur în principalele garnizoane din ţară în vederea evaluării situaţiei actuale şi, pe baza constatărilor întreprinse la faţa locului, şi-au propus următoarele direcţii de acţiune în perioada imediat următoare:

- identificarea de pârghii juridice în vederea elaborării unor acte normative cu caracter urgent pentru readucerea la plată a pensiilor militarilor în rezervă şi retragere, afectaţi de aplicarea Legii nr. 119/2010 şi OUG 1/2011, la nivelul celor din decembrie 2010;

- urgentarea procesului de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva deciziilor de revizuire/recalculare a pensiilor, în special, în judeţele în care acţiunile în instanţă sunt legate de obiectivitatea existenţei la momentul promovării comisiei de contestaţii Focşani;
- restituirea sumelor datorate de Ministerul Apărării Naţionale ca urmare a revizuirii/recalculării;

- urgentarea procesului de recalculare, în sensul emiterii deciziilor de recalculare pe Legea nr. 263/2010 pentru cei care au dovada şi au solicitat luarea în calcul la stabilirea pensiei şi a perioadei de activitate desfăşurate în viaţa civilă;

- problema aplicării unitare a grupelor de muncă.

Preşedintele comisiei, Simona Luminiţa Sîrbu, consilier al ministrului Apărării Naţionale, a precizat că au avut loc discuţii şi cu reprezentanţii celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru a cuprinde cerinţele tuturor categoriilor de pensionari militari.
"Doresc să mulţumesc tuturor pensionarilor militari care au contribuit la găsirea unor soluţii rapide şi eficiente şi care au fost alături de noi pe tot parcursul elaborării proiectului de act normativ," a precizat preşedintele comisiei.

Propuneri pentru elaborarea proiectului de act normativ care va reglementa sistemul de pensii militare se pot face, în continuare, la adresa de e-mail: comisie.pensii@mapn.ro.


Biroul de Presă