duminică, 26 aprilie 2015

Viitoarea lege a pensiilor militare de stat cu bune si cu mai putin bune.Dar nu cu rele!a)   Contributivitatea a cazut ! Vorbim din nou de pensii militare.
b)   Pensiile aflate in plata pana la 31 12 2010 recalculate pe baza Legii 119/2010, revizuite pe baza OUG 1/2011, plătite în baza Legii 241/2013 şi cele stabilite pe baza Legii 80/1995, devin pensii militare de stat.
c)   Cei carora nu le place asta, pot opta pentru modul de calcul a pensiei în baza Legii lui Statu Palma Barba Cot si a lui Chior Imparat nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare. Au timp de reflexie 3 ani de la data intrării în vigoare a legii.
d)   Proiectul Guvernului este în proporţie de 90% similar proiectului susţinut de SCMD.  
e)   Pensiile aflate in plata pana la 31 12 2010 nu se recalculeaza, ci se actualizeaza la cerere, ori de câte ori se majorează solda de grad şi/sau soldele de funcţie în procente din baza de calcul de 70%,75%,80% și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
f)    Prima actualizare se realizează în termen de maxim 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelor de funcţie/salariilor de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi.
g)   Pentru cei pensionaţi prin Legea 263/2010, recalcularea se va face în maxim 12 luni, iar drepturile de pensie recalculată vor decurge din luna viitoare celei de intrare în vigoare a legii .
h)  Pensiile stabilite pana in 2010 nu se recalculeaza pentru ca  baza si modul de calcul initiale sunt aproape similare celor din noua lege.
i)    Baza de calcul este media soldelor funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului de pensie, la alegere, la care se adaugă solda de grad la data trecerii în rezervă.
j)    Cuantumul pensiei militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, asemeni tuturor pensiilor din sistemul asigurărilor sociale.
k)   Cuantumul pensiei se actualizează ori de câte ori  se majorează solda de grad şi  soldele de funcţie.
l)    Pentru aceasta, pensionarul trebuie să depună o cerere în care să precizeze care sunt cele 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate, pentru care solicită actualizarea pensiei.
m)  În situaţia în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptăţite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie din ultimele 6 luni de activitate.
n)  Diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi OUG 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie titularilor, la cererea acesora, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Proiectul de la guvern la cerere de la Scmd Filiala Iasi

Col.r. Dan Moraru

miercuri, 22 aprilie 2015

Mestesugarii din Guvern reparaGuvernul a aprobat, astăzi, un proiect de Lege prin care se revine, în privința pensiilor, la un statut adecvat pentru membrii sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională. Se înlătură, astfel, sursa majoră de nemulțumiri pe care a reprezentat-o revizuirea pensiilor militare din anul 2010.
Principalele modificări din proiectul de act normativ ce vor viza sistemul de pensii sunt:
•    Pensiile se plătesc din sumele alocate la bugetul de stat prin bugetele MApN, MAI și SRI.
•    Sistemul de pensii militare nu va mai fi un sistem contributiv, în sensul că angajatorul nu va mai fi obligat să plătească contribuția aferentă acestuia la bugetul asigurărilor sociale.
•    Angajatul va plăti lunar o cotă de contribuție individuală egală cu cota de contribuție individuală de asigurări sociale, sumă ce va fi vărsată la bugetul de stat, nu la bugetul asigurărilor sociale. Baza lunară de calcul a contribuției individuale este solda lunară brută sau salariul lunar brut.
Proiectul de Lege instituie reglementări prin care se revine, de principiu, la regulile care caracterizau sistemul pensiilor militare de stat. Vor exista pensii de serviciu, pensii de invaliditate și pensii de urmaș. Pensiile de serviciu vor fi: pensia de serviciu pentru limită de vârstă (în care limitele sunt cele prevăzute de legislația actuală și cresc, gradual, de la 55 de ani la 60 de ani), pensia de serviciu anticipată și pensia de serviciu anticipată parțială.
De asemenea, se revine la principiile de stabilire a pensiilor potrivit legislației specifice categoriilor de personal cu statut special din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, în vigoare până la data de 01.01.2011. 
Pensiile aflate în plată, stabilite în temeiul Legii nr. 263/2010, pentru cadrele militare trecute în rezervă în intervalul cuprins între 01.01.2011 și data intrării în vigoare a prezentei legi, se recalculează potrivit reglementărilor cuprinse în aceasta.
În cazul pensiilor care, prin noul mod de calcul, s-ar diminua, se păstrează cuantumul actual.
Comunicatul Guvernului 


Un punct de vedere
O fi de bine? O fi de rau ? Deja unele spirite sau inflamat rau de tot. Consecventi purtatori de opinii elaboreaza doua principale supozitii :

1.militarii pensionati pana in anul 2011 sunt exclusi de la recalculare, deci  pensia lor nu va mai reveni la rangul de pensie militara, va ramane pensie contributiva, careia i se va schimba doar denumirea in pensie militara de stat ;
2. adio aplicarii grupelor de munca in baza H.G.-S nr. 1019/2010 si militarilor pensionati pana in anul 2011, proiectul exclude o astfel de varianta.

Asta desi nimeni nu a intrat in posesia proiectului despre care ne vorbeste comunicatul guvernului.
Oare asa sa fie?  
Cred ca mai rezonabil ar fi sa asteptam, sa-l vedem. Mai bine zis, sa-l citim.Trebuie sa apara mai devreme sau mai tarziu la comisiile din parlament.Si atunci vom analiza si vom decide ce avem de facut.
col.r.Dan Moraru

 

Si CES-ul se pare ca are dreptate !

INFORMAŢIE DE PRESĂ
privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 22 aprilie, ora 12.00

PROIECTE DE LEGE
PROIECT DE LEGE  privind pensiile militare de stat


Colr.Dan Moraru