vineri, 24 octombrie 2014

De la Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N.
Precizari referitoare la :

1. Aplicarea Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii ;
2. Aplicarea Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
3. Aplicarea Legii nr. 134/2014 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

1. Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii se refera la faptul ca nu se recupereaza debitele constituite sau care urmeaza a fi constituite în sarcina pensionarilor aflati în evidenta sistemului public de pensii la data de intrare în vigoare a legii, reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru însotitori.
Actul normativ mentionat mai prevede ca se restituie esalonat doar sumele (cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru însotitori) recuperate de la pensionari începând cu 1 ianuarie 2011 si pâna la data de intrare în vigoare a legii.Restituirea se realizeaza pe baza cererilor depuse de pensionari la Casa de pensii sectoriala a MApN si se va face pe o perioada esalonata de cinci ani calendaristici, începând cu 1 ianuarie 2015, prin plati anuale egale.
Potrivit prevederilor Legii nr. 125, nu fac obiectul scutirii de la plata si al restituirii debitele care au drept cauza culpa debitorului, cum ar fi, de exemplu, folosirea de catre pensionar a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea unor date neconforme realitatii, care au avut drept urmare stabilirea eronata a pensiei, nerespectarea obligatiilor care revin pensionarilor, inclusiv cele referitoare la cumulul pensiei cu veniturile salariale, asimilate salariilor sau, dupa caz, cu veniturile din activitati independente.
În cuprinsul legii, nu se face vreo referire la restituirea diferentelor dintre cuantumul pensiei cuvenite în decembrie 2010 si cuantumul rezultat în urma recalcularii sau revizuirii drepturilor de pensie aferente perioadei 1.01.2012-1.10.2013 .

2. Deciziile de punere în plata, emise în baza Legii nr. 241/2013, au aplicabilitate începând cu data de 1.10.2013, iar punerea în plata a cuantumului din decembrie 2010 are caracter temporar, pâna când suma rezultata din înmultirea punctului de pensie cu punctajul mediu anual – rezultat la revizuirea pensiei în baza OUG nr.1/2011, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 165/2011 – este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.

3. Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2014, pensionarii militari care, dupa trecerea în rezerva, îti desfasoara activitatea în institutii bugetare pot cumula pensia cu salariul, indiferent de cuantumul pensiei. Pentru aceasta, cadrele militare în rezerva a caror pensie a fost suspendata în baza Legii nr. 329/2009 trebuie sa se adreseze Casei de pensii sectoriale a MApN.
În cerere, se va trece nume, prenume, domiciliu, numarul de mandat si un numar de telefon de contact. Dupa aceste date, se va scrie urmatorul text: „în baza prevederilor art. 115 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
Legii nr.134/2014 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.
329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice,
rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, va rog dispuneti reluarea platii pensiei. În sustinerea cererii, anexez copii de pe mandatul nr... si BI/CI seria... nr...”.

Dan M.