luni, 20 octombrie 2014

REZOLUTIA Consiliului National al Reprezentantilor SCMD

Intrunit statutar la Alba Iulia in zilele de 17-18.10.2014, Consiliul National al Reprezentantrilor SCMD a adoptat urmatoarele hotarari: 
1.  Se proroga componenta si activitatea actualului Comitet Director pana la viitorul CNR, convocat pentru luna noiembrie 2015; 
2.  S-a acceptat punctul de vedere al Departamentului Juridic al SCMD prezentat de d-na Col (r) Caloian Monica, privind unele riscuri referitoare la evolutia SCMD.
3.  Modificarile la Statut, votate pe articole, vor fi transmise tuturor filialelor pentru a fi analizate si a se face eventuale noi propuneri, pana la CNR care va da votul final pe Statut. Votul final pe Statut va fi dat la CNR convocat ca urmare a aparitiei Legii sindicatelor sau, in mod obligatoriu, cu o luna inainte de expirarea termenului de 4 ani de la intrarea in vigoare a Legii 62/2011. 
4.  Pana la CNR 2015, Departamentul Juridic al SCMD, in cooperare cu filialele, va armoniza ROF cu prevederile articolelor modificate si completate la proiectul de Statut. 
5.   Raspunsul dat d-nei Lt Col (r) Cobuz Elena, ramane identic cu cel dat anterior de CNR  2011 - 2013.
6.  Raportul Comisiei de Cenzori va fi trimis tuturor filialelor. 
7.  Bugetul pentru anul 2015, nefiind prevazut a fi discutat in acest CNR, se vor aplica prevederile bugetare aprobate la CNR 2013.              

Aceasta rezolutie a fost adoptata de membrii CNR cu 58 de voturi.


Pentru conformitate,
Col.r.Dan Moraru