marți, 11 februarie 2014

GENERALUL Ciribleagă DILIESCU

Un pamflet "dragut" pe scmdsector6.blogspot.ro/2012/04/generalul-ciribleaga-diliescu.html

Si html www.mihailcalinescu.blogspot.com/2012/03/conducerea-ancmrr-tot-mai-contestata-de.html


Iulie 2011.Sa ne aducem aminte:

ASOCIAŢIA NAŢIONALA Ă CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „ALEXANDRU IOAN CUZA"

COMUNICAT DE PRESĂ

Biroul Permanent al Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in Rezervă şi in Retragere „Alexandru loan Cura" (ANCMRR) provenite din M.Ap.N. salută, in numele tuturor mebrilor sai, definitivarea procesului de revizuirea a pensiilor in Ministerul Apararii Naţionale.

Adresam mulţumiri camarazilor noştri din armată care. vreme de 10 luni, au depus toate eforturile pentru ca aceasta activitate să fie dusă la bun sfârşit în favoarea majorităţii covârşitoare a pensionarilor miliari.

Anunţul făcut pe 9 iunie de către ministrul apărării naţionale, domnul general in rezerva Gabriel Oprea, că peste 90% dintre pensiile militare cresc in urma revizuirii, a adus o stare de linişte şi de satisfacţie sufleteasca pentru toate cadrele militare in rezervă şi in retragere, membre ale ANCMRR, pentru pensionarii militari si familiile acestora, linişte perturbată până atunci de zvonuri, de păreri apărute in presă şi care acum s-au spulberat.

Putem afirma cu toată responsabiitatea că pentru cei mai mulţi pensionari noua metodologie, susţinuta de ministrul apărării raţionale de-a lungul ultimului an, atât in grupurile de lucru la care reprezentanţii ANCMRR au participat, cât mai ales în Parlamentul şi Guvernul România, reprezintă de fapt o recuperare a ceea ce noi am pierdut ani de-a rândul.

Pensionarii si–au respectat cu sfinţenie jurământul faţă de patrie şi popor, contribuţia for fiind măsurată prin riscurile pe care fiecare general, ofiţer, maistru militar sau subofiţer şi le-a asumat in timpul cât a fost în activitate, prin privaţiunile la care au fost supuşi în cel mai frumoşi ani ai tinereţii, în miile de zile pe care le-au petrecut în poligoane, pe terenurile de instrucţie, pe şantierele economiei naţionale sau, recent, în teatrele de operaţii.

Dorim să mulţumim Preşedintelui României, primului-ministru al Guvernului, ministrului apărării naţionale, pentru consecvenţa şi eforturile pe care le-au făcut in acast sens, în beneficiul tuturor pensionarilor militari, nu doar din Armată, ci din întreg sistemul de apărare, ordine publică si siguranţă raţională. Putem spune că pentru prima dată a fost desăvârşită această coeziune intre toate componentele acestui important sistem din societatea românească.

Totodată, dorim să ne delimităm cu fermitate de atitudinile denigratoare si demersurile defaimatoare la adresa pensionarilor militari, a armatei, manifestate de către cei care, din interese obscure sau politice, încearcă să ducă dezbaterea subiectului pensiilor militare într-un registru care nu are nici un punct comun cu valorile pe care militarii le inteleg şi în spiritul cărora au fost educaţi: Patrie, Onoare, Demnitate. Nu putem tolera astfel de manifestări prin care se încearcă lezarea onoarei de militar sau înjosirea noastră în faţa poporului roman şi îndemnăm cadrele militare în rezerva şi în retragere să aibă în continuare aceeaşi atitudine demna in relatia cu instituţiile statului.

Aşteptările noastre au fost confirmate, rezultatele concrete ale revizuirii pensiilor militare în M.Ap.N. demonstrând că ANCMRR a fost si va rămâne un partener de dialog respectat de Ministerul Apărării Naţionale si de conducerea sa.

PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R