miercuri, 2 mai 2018

ANUNT ADUNARE GENERALA (reprogramare)Filiala Iasi  a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, invita membrii de sindicat la sediul din Iasi, str. Cuza Voda in ziua de joi 24 mai 2018 ora 10.00, pentru a participa la ADUNAREA GENERALA, cu urmatoarea ordine de zi: 

1.Darea de seama a Biroului Operativ privind activitatea filialei in perioada aprilie  2016 - aprilie 2018;
2.Raport privind activitatea financiar-contabila pentru aceiasi perioada;
3.Situatia membrilor de sindicat si a cotizatiilor incasate, la zi;
4.Alegerea unor noi membri in Biroul Operativ,ca urmare a anuntului facut de presedintele si vicepresedintele trezorier de a se retrage din functii .

Nota :
Deoarece la ședința din 26 aprilie 2018 nu s-a întrunit cvorumul necesar (jumătate plus unu din totalul membrilor  din evidenta), noua adunare generala va fi legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, hotărârile urmând a fi luate cu majoritatea simplă a celor aflati in sala.
(Baza :  art.32 (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate )

Biroul Operativ al Filialei Iasi