luni, 23 aprilie 2018

ANUNT Adunare Generala


Filiala Iasi  a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, invita membrii la sediul din str. Cuza Voda in ziua de joi 26 aprilie  2018 ora 10.00, pentru a participa la ADUNAREA GENERALA, cu urmatoarea ordine de zi: 
1.Darea de seama a Biroului Operativ privind activitatea filialei in perioada aprilie  2016 - aprilie 2018;
2.Raport privind activitatea financiar-contabila pentru aceiasi perioada;
3.Situatia membrilor de sindicat si a cotizatiilor incasate, la zi;
4.Alegerea unor noi membri in Biroul Operativ,ca urmare a anuntului facut de presedintele si vicepresedintele trezorier de a se retrage din functii ;

Biroul Operativ al Filialei Iasi

Nota :
Conform art.32 (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate ,adunarea generală este legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritate absolută. Dacă la ședință nu se întrunește cvorumul menționat, se convoaca o noua adunare generala care este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, hotărârile urmând a fi luate cu majoritatea simplă a celor prezenți.