vineri, 6 octombrie 2017

REPROGRAMARE ADUNARE GENERALA


Se reprogrameaza adunare generala a Filialei Iasi a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate pentru ziua de 20 octombrie 2017 ora 10.00 la sediul din Iasi,str. Cuza Voda.

Ordinea de zi:

1.Darea de seama a Biroului Operativ privind activitatea filialei in perioada octombrie 2016 - octombrie 2017;
2.Raport privind activitatea financiar-contabila pentru aceiasi perioada;
3.Situatia membrilor de sindicat si a cotizatiilor incasate, la zi;
4.Precizari/clarificari privind participarea la pichetarea sediilor PSD si ALDE in ziua de 4 noiembrie a.c.;
5.Alegerea unor noi membri in Biroul Operativ,ca urmare a anuntului facut de presedintele si vicepresedintele trezorier de a se retrage din functii ;
6.Adoptarea unei decizii cu privire la pastrarea/renuntarea la sediul actual,datorita problemelor de natura financiara.

Biroul Operativ al Filialei IasiNota :
Conform art.32 (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate ,adunarea generală este legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritate absolută. Dacă la ședință nu se întrunește cvorumul menționat, se convoaca o noua adunare generala care este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, hotărârile urmând a fi luate cu majoritatea simplă a celor prezenți.