miercuri, 5 august 2015

Curtea Constitutionala loveste din nou !
                                                                   Decizia
nr. 379/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

CURTEA
CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
D E C I D E:
Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Vasile Tuştiu în Dosarul nr. 5.696/40/2013 al Tribunalului Botoşani - Secţia civilă şi de Anton Gh. Constantin în Dosarul nr. 118/105/2014 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare,ordine publică şi siguranţă naţională sunt constituţionale în raport cu
criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Botoşani - Secţia civilă şi Tribunalului Prahova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României,Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 26 mai 2015.
Pt.conf. Dan M.