miercuri, 22 iulie 2015

IN ASTEPTAREA PROMULGARIIReacţii la o ....reactie

Săptămâna trecută v-am făcut cunoscută opinia unui distins coleg despre legea pensiilor militare de stat.Aşa cum era firesc, nu au întârziat să apară şi alte puncte de vedere. Nu neapărat contrare.
Iată-le:


1. Legea pensiilor militare de stat era imperios necesară, dorită de majoritatea celor care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea în domeniile ce aparţin S.N.Ap., corespunde cerinţelor majorităţii celor la care se referă şi este în acord cu legislaţia similară din statele aparţinând NATO;
2. Această lege va avea norme metodologice comune de punere în aplicare pentru toate domeniile SNAp care vor regla eventualele neclarităţi, bineînţeles în baza prevederilor legii;
3. Legea este aproximativ identică cu L.164/2001 (cu modificările şi completările ulterioare) cu foarte puţine modificări sau deosebiri, referitoare la termeni şi semnificaţii, vârsta standard de pensionare, condiţiile de îndeplinit, baza de calcul;
4. Aplicarea condiţiilor de muncă
Se aplică HG 1294/2001 cu modificările şi completările ulterioare inclusiv HG S-1019 /2010 tuturor cadrelor militare (activi şi rezervişti);
Prin aplicarea sporurilor de vechime prevăzute de actele normative de mai sus, se nasc două beneficii în favoarea cadrelor militare, şi anume:
- Reducerea vârstei standard de pensionare cu până la 13 ani;
-Adăugarea la procentul unic, a unui procent de 1 % pentru fiecare an ce depăşeşte 25 de ani vechime;
4. Pensia de urmaş
În toată legislaţia românească referitoare la pensii principiul solidarităţii primează în detrimentul celorlalte principii. Nu cred că este corect că un urmaş care nu a desfăşurat o zi de activitate în câmpul muncii în viaţa lui să beneficieze de o pensie mai mare ca o persoană care a lucrat 25-40 ani, fie el şi cu salariul minim pe economie, trebuie găsită altă soluţie. Excepţie ar putea face urmaşii celor care au fost mutaţi în interes de serviciu şi care datorită dislocării într-o altă garnizoană şi-au pierdut locurile de muncă sau urmaşii care şi-au urmat soţii în misiune;
6. Recalcularea
- După 01.01.2016 în domeniile SNAp va funcţiona doar legea pensiilor militare de stat;
- Recalcularea se aplică tuturor categoriilor de rezervişti în baza prevederilor legii cu posibilitatea de a beneficia de cuantumul mai avantajos;
- Dă posibilitatea celor pensionaţi în baza L263/2010 să opteze între sistemul public de pensii şi sistemul pensiilor militare de stat deoarece acestora acum li s-ar deschide pentru prima dată dreptul la pensie militară de stat;
7. Contribuţia la fondul pentru pensie suplimentară, contribuţia individuală la bugetul de stat, contribuţia pentru asigurări sociale sunt termeni asimilaţi, conform legislaţiei;
8. Indexarea şi actualizarea
- Să facem diferenţa între indexare şi actualizare, aceşti termeni existau şi în L164/2001;
- Există totuşi o diferenţă majoră la actualizare unde se foloseşte termenul de soldă de funcţie/soldă de grad faţă de baza de calcul unde se foloseşte termenul de venituri brute;
9. Baza de calcul
În baza L164/2001 baza de calcul o constituia salariul brut din ultima lună de activitate, excepţie făcând cei care erau mutaţi pe funcţie în ultimul an de activitate (în ultimele luni), cărora li se calcula media salariului brut pe ultimele şase luni de activitate.
Conform prevederilor prezentei legi pentru toţi rezerviştii trebuiesc consultate statele de plată, OZU sau alte ştate băneşti pentru stabilirea mediei veniturilor brute pe 6 luni consecutive din ultimii 5 ani sau pe ultimele 6 luni deoarece la dosar nu există aceste date, aceste date se găsesc totuşi ca anexă la deciziile de pensie emise după 2010, dar asupra lor planează bănuieli;
10. Procentul de 15% la baza de calcul prevăzut la art. 28 se stabileşte prin normele metodologice de aplicare şi este posibil să facă referire la cu totul alte cerinţe, care nu sunt prevăzute de lege, cum ar fi spor pentru confidenţialitate, misiuni în străinătate, rezultate deosebite, funcţii de comandă, doctorate, ş.a.m.d., în nici un caz pentru condiţii de muncă pentru că legea are asemenea prevederi.

Pt.conf.
Col.r.Dan M.