vineri, 8 noiembrie 2013

DOMNULE MINISTRU DUSA,VINOVATII DE FALS PLATESC IN VREUN FEL ? SI DACA DA,CAND?


Cu ce drept si în baza căror prevederi legale CMZ Bucureşti a modificat (completat) fişele cu locurile de muncă din dosarele de pensii a mii de rezervisti? 

Cand faceti public Raportul de audit pe problematica pensiilor militare facut la Casa de Pensii Sectoriala a M.Ap.N.in vara anului 2012  ? R O M Â N I A                                                                                      
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
CASA DE PENSII SECTORIALĂ
  Nr. RP 2404 din 25.07.2013
                           Bucureşti


Domnului col. (r.) ...............................


Referitor la memoriul dumneavoastră adresat domnului deputat Gheorghe Emacu – secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, înregistrat la Casa de pensii sectorială sub nr. RP 2404/02.07.2013, vă comunicăm următoarele:

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, „Obligaţia identificării şi transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de către fiecare beneficiar, în vederea efectuării revizuirii … , revine instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cadrul cărora beneficiarul şi-a desfăşurat activitatea.”
Totodată, pentru respectarea principiului contributivităţii, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale s-a luat măsura reverificării datelor înscrise în Situaţiile cu veniturile realizate lunar (S.V.R.L.) iniţiale. Această operaţiune a avut ca rezultat emiterea unor noi S.V.R.L.–uri, cu date modificate care au fost transmise Casei de pensii sectoriale pentru valorificare.
În acelaşi timp, în procesul de revizuire a pensiilor în baza dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, Centrul Militar Zonal Bucureşti a emis Completări la Fişele cu locurile de muncă pentru o parte din pensionarii din diverse sectoare/judeţe ale ţării, care au avut ca rezultat majorări ale cuantumurilor pensiilor stabilite anterior emiterii fişelor.
Pentru o corectă aplicare a dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la acordarea drepturilor pentru pensionarii militari care şi-au desfăşurat activităţile în condiţii deosebite/speciale/alte condiţii de muncă, o comisie constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale a procedat la identificarea acestor cazuri, centrele militare în a căror rază teritorială îşi au domiciliul pensionarii urmând să emită noi Fişe cu locuri de muncă.
În consecinţă, în urma procesării acestor documente, există situaţii în care, în momentul emiterii unei noi decizii de revizuire, cuantumul acesteia să fie mai mic decât cel stabilit în deciziile anterioare, aşa cum este şi cazul dumneavoastră.
 În plus, precizăm faptul că pe data de 19.07.2013 a fost publicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441, Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Acest demers legislativ are drept scop atenuarea impactului social negativ produs de mutaţiile care au avut loc în sistemul de pensii militare.
În esenţă, legea menţionată se referă la reluarea în plată a drepturilor de pensie mai avantajoase, începând cu luna octombrie 2013, pentru persoanele în cazul cărora, în urma aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cuantumul pensiei revizuite a fost mai mic decât cel cuvenit în luna decembrie 2010, situaţie în care vă aflaţi şi dumneavoastră.
De asemenea, în cazul în care în urma revizuirilor succesive ale drepturilor de pensie au rezultat sume de recuperat (cum este şi cazul dumneavoastră), acestea nu vor mai fi reţinute.


DIRECTORUL ADJUNCT AL CASEI DE PENSII SECTORIALE
Colonel


Col.r.Dan Moraru