luni, 27 mai 2013

LEGEA REPARATORIE INREGISTRATA LA CAMERA DEPUTATILOR


Luni 27 05 2013, a inceput la Camera Deputaților,  in regim de urgenta, procesul legislativ pentru proiectul de lege L121, adoptat de Senat.

Aceasta a fost inregistrata cu numarul PL-x nr. 164/2013 (pura coincidenta) - Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională si trimisa pentru aviz la: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi si pentru amendamente si raport la Comisia pentru muncă şi protecţie socială si Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (termen depunere amendamente: 04.06.2013  si depunere raport: 13.06.2013)
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13122