vineri, 17 decembrie 2010

Model contestatie CMZ

De la SCMD pentru cei care au adeverinte gresite

Intrucat la MAI falsurile numite adeverinte nu sunt semnate, iar la MapN adeverintele eliberate de CMJ/CMS/CMZ-uri exista si fac deja deliciul presei (avand perioade lipsa de la 3 luni la 26 de ani), rugam Birourile Operative ale filialelor din Bucuresti sa ne prezinte cate 5 (cinci) astfel de adeverinte de venit, pentru a formula plangere penala impotriva sefilor de CMS care le-au eliberat.

Repetam pentru toata lumea: o astfel de adeverinta poate fi eliberata legal la cerere personala directa doar de catre detinatorul arhivei (nu de catre un comandant de CMS). Ea trebuie contrasemnata de organul financiar al ministerului in cauza si trebuie sa aiba in anexa copii dupa toate documentele sursa. Altfel vorbim de fals si uz de fals si uzurpare de calitate.

Ii vom da in judecata pe comandantii de CMS din Bucuresti, oferindu-le sansa de a scapa de justitie daca vor veni martori in proces impotriva persoanei care le-a dat ordinul de a continua procesul de recalculare, in pofida Deciziei Curtii de Apel.Vă prezentăm o variantă de contestaţie la adeverinţele primite de la CMZ Iaşi:COMANDANTULUI CENTRULUI MILITAR __________


Subsemnatul .............................................................................................................................................................,beneficiar de pensie militară de stat ,în calitate :

x

de pensionar militar titular


urmas al titularului

născut la data de ...................,domiciliat în ...............,str....................... nr.....,bl......,sc.....,et...,ap..., telefon de contact .....................,vă informez că după primirea adeverinţei înregistrate la nr...... ..................... cu veniturile realizate ,în vederea aplicarii prevederilor Legii nr.119/2010 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor,solicit verificarea şi întocmirea unei noi adeverinţe pentru perioadele menţionate mai jos,după cum urmează:

x

Lipsesc veniturile lunare în periada/perioadele

Perioada

Structura în care am activat

Structura care a asigurat financiar unitatea

OS/

Detinator arhiva

YY.LL.AAAA

YY.LL.AAAA

Indicativul UM şi localitatea de dislocare

Denumirea în clar a unităţii

Indicativul UM şi localitatea de dislocare

Denumirea în clar a unităţii
Deasemeni,având mari îndoieli cu privire la veridicitatea veniturilor din adeverinţa nr.............., emisă de CMZ .......... la data de ......................, neavând carte de muncă prin care să verific corectitudinea şi autenticitatea acestor date,solicit să mi se remită fotocopiile tuturor statelor de plată lunare (inclusiv cele cu prime ,recompense,etc) pentru toate perioadele menţionate în adeverinţă.Acestea îmi sunt necesare pentru a putea întocmi cererea de recalculare cu veniturile reale în termenul legal.Mentionez ca responsabilitatea exclusivă pentru consecinţele neîntocmirii şi netrimiterrii cererii de recalculare revine în totalitate M.Ap.N.,care ,prin nepunerea la dispoziţie a fotocopiilor ,mă împiedică să-mi exercit dreptul meu legal,până la termenul de 31 12 2010 şi în consecinţă îmi rezerv dreptul de a acţiona în justiţie persoanele (instituţiile) vinovate,pentru recuperarea prejudiciilor.


Am obiecţii asupra cuantumului pentru veniturile realizate în perioada/perioadele

Perioada

Structura în care am activat

Structura care a asigurat financiar unitatea

OS/

Detinator arhivă

YY.LL.AAAA

YY.LL.AAAA

Indicativul UM şi localitatea de dislocare

Denumirea în clar a unităţii

Indicativul UM şi localitatea de dislocare

Denumirea în clar a unităţii


Nota:În ..... de ani de muncă,în adeverinţă sunt evidenţiate doar ...... recompense - .................... ........................................................................................................................................................... ! Solicit verificarea mai atentă şi cu spirit de raspundere.

De asemenea ,menţionez următoarele:

- am fost trecut în rezervă/am încetat activitatea la data de ........................, din UM ........... cu denumirea în clar ....................................................................,localitatea ..........

*......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Anexez în original/fotocopie urmatoarele documente ** (dacă nu au fost depuse cu prima cerere pentru eliberarea adeverinţei cu veniturile lunare realizate):

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................

Data......................... Semnătura................................

NOTĂ:

* Se vor consemna şi alte elemente care să poată duce la identificarea cu uşurinţă a unităţilor militare deţinătoare de arhivă pentru perioadele solicitate (eşalonul superior, dislocare,tipul unităţii);

** Se va anexa o copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei şi o copie a carţii/ buletinului de identitate şi a altor documente care se apreciază a fi necesare.