marți, 5 octombrie 2010

COMUNICAT IMPORTANT

Catre Filialele SCMD
Informare privind sedinta Biroului Operativ al SCMD cu presedintii si secretarii filialelor
SCMD din Capitala
-
04.10.2010 –


  1. Toate manifestatiile federatiilor si confederatiilor sindicale, programate pe 07 si 09.10.2010, au fost amanate pentru ziua de 25.10.2010;
  2. SCMD si-a desemnat conducatorul unic al manifestatiilor din 25.10.2010: Col. (r) Tudor Marianpresedintele Filialei Sector 6 Bucuresti, fost comandant al R. 30 Gd.;
  3. Au fost stabilite filialele SCMD care vor participa la actiunile din Bucuresti: Ramnicu Sarat, Buzau, Constanta, Tulcea, Mangalia, Calarasi, Braila, Craiova, Pitesti, Slatina, Ramnicu Valcea, Ploiesti, Galati, Slobozia, Oltenita, Campulung Muscel, Giurgiu, Caracal, Campina, Urziceni, Targoviste, Fetesti si filialele din Municipiul Bucuresti;
  4. Celelalte filiale ale SCMD vor manifesta pe plan local. Precizam insa ca orice filiala are dreptul de a delega reprezentanti pentru a veni la Bucuresti;
  5. Pana la 10.10.2010, toate filialele trebuie sa trimita tabelele cu participantii la mitingul de la Bucuresti la Secretariatul Tehnic al SCMD;
  6. Din ratiuni legate de costurile de deplasare, se limiteaza participarea filialelor din provincie la maxim doua autocare (100 de participanti/filiala);
  7. Fiecare manifestant va avea ca semn distinctiv vesta albastra cu insemnele SCMD, conform modelului deja consacrat. Fiecare filiala isi va confectiona propriile bannere si alte materiale publicitare pe plan local. Vestele se pot comanda pe plan local sau centralizat, prin secretariatul Tehnic al SCMD, prin comunicarea necesarului pana la 07.10.2010.
  8. SCMD va organiza o conferinta de presa, vineri, 22.10.2010. orele 10.30;
  9. Alte precizari veti primi prin telefon sau curier.

Având în vedere aceste măsuri organizatorice stabilite de conducerea sindicatului, în şedinţa din data de 05.10.2010 a Biroului Operativ al Filialei Iaşi a SCMDRR s-a analizat şi stabilit modul de punere în aplicare a acestor măsuri la nivelul filialei noastre. În acest sens, deşi până la această dată avem aproape 50 de membri care şi-au exprimat dorinţa de a participa pe 25 octombrie la manifestările din Bucureşti, vom ţine cont de recomandările conducerii sindicatului şi vom încerca să ne concentrăm eforturile şi să organizăm o manifestaţie de amploare la Iaşi în faţa Prefecturii, în data de 25 octombrie 2010 între orele 11.00-13.00.
Dacă totuşi vor fi unele solicitări exprese din partea dumneavoastră pentru participarea la manifestaţiile din Bucureşti vom transmite datele cu personalul ce solicită aceasta până la data de 10 octombrie 2010.

RUGĂM PENSIONARII MILITARI DIN GARNIZOANA IAŞI ŞI JUDEŢUL IAŞI DIN TOATE STRUCTURILE SISTEMULUI NAŢIONAL DE APĂRARE, AFILIAŢI SAU NEAFILIAŢI UNEI ORGANIZAŢII A PENSIONARILOR MILITARI, CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA MANIFESTAŢIILE DIN DATA DE 25 OCTOMBRIE 2010 SĂ NE CONTACTEZE PENTRU ÎNTOCMIREA SITUAŢIEI CU PARTICIPANŢII LA ACEASTĂ ACTIVITATE.

Această situaţie este necesară pentru a ne stabili măsurile organizatorice şi de protecţie specifice unei astfel de activităţi. În plus, la data de 19 octombrie 2010 orele 11.00 participanţii la manifestaţii vor fi convocaţi la Cercul Militar Iaşi pentru comunicarea măsurilor organizatorice şi de protecţie stabilite.

În aceeaşi şedinţă din data de 05.10.2010, la propunerea unui membru de sindicat, s-a discutat şi analizat un model de solicitare a adeverinţelor cu veniturile realizate în perioada de activare în M.Ap.N., adresat comandantului Centrului Militar Zonal Iaşi, după cum urmează:

CĂTRE,

COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR ZONAL IAŞI

- Personal -

Str. Arhitect G.M. Cantacuzino nr. 20, Iaşi

Subsemnatul col.(rez) ___________, domiciliat în mun. Iaşi, str. ____ nr. __, bloc __, et. __, ap. __ CNP __________, vă solicit următoarele:

Urmare a notificării de pe cuponul de pensie nr. R ______ primit în luna septembrie 2010, prin care mi se sugerează să mă adresez dumneavoastră pentru a vă solicita documentele necesare recalculării pensiei militare de stat, vă rog respectuos să-mi trimiteţi aceste documente, conform cererii-tip anexate, la adresa de domiciliu, în conformitate cu această notificare şi în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Solicit aceste date în vederea simulării şi analizării dacă în urma aplicării prevederilor Legii 119/2010, H.G. nr. 735/2010 şi Ordinului M 101/23.08.2010 al ministrului apărării naţionale, cuantumul pensiei militare de stat de care beneficiez la această dată va suporta o scădere sau o creştere, întrucât, aşa cum a precizat ministrul apărării naţionale la video-conferinţa din data de 13.09.2010, numai 8% din pensiile militare de stat vor suporta o scădere iar 92% din acestea vor creşte.

În situaţia în care, în urma simulării recalculării pensiei, va rezulta un cuantum mai mic decât cel actual al pensiei, fac precizarea că nu voi solicita recalcularea pensiei întrucât aceasta este ilegală, nestatutară şi neconstituţională, încălcând prevederile cuprinse atât în legislaţia internă cât şi în cea internaţională, respectiv practica CEDO. Recalcularea pensiei în această situaţie contravine prevederilor art. 180 alin.(7) din Legea 19/2000, la care face trimitere Legea 119/2010, conform cărora statul este obligat să menţină în plată cuantumul pensiei stabilit potrivit reglementărilor anterioare în vigoare dacă acesta este mai avantajos. Din aceste considerente, dacă recalcularea pensiei se va face fără acordul meu scris, îmi rezerv dreptul de a da în judecată individual/colectiv, M.Ap.N., respectiv Guvernul României, în instanţele din ţară şi europene, cu suportarea integrală a cheltuielilor de judecată de către statul român.

În situaţia în care, în urma simulării recalculării pensiei, va rezulta un cuantum mai mare decât cel actual al pensiei, voi solicita recalcularea pensiei întrucât aceasta este legală. În această situaţie, în conformitate cu Decizia nr. 120/2007 a Curţii Constituţionale, în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.

De asemenea, precizez că în situaţia în care nu voi primi documentele solicitate prin cererea-tip anexată şi întocmită în conformitate cu anexa nr. 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 544/2001, voi fi în imposibilitatea luării unei decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la solicitarea/nesolicitarea recalculării pensiei în termenul prevăzut de Legea 119/2010, drept fundamental garantat de legislaţia internă şi cea internaţională, fapt ce ar atrage recalcularea pensiei pe baza salariilor medii pe economie, aşa cum în mod radical şi imperativ prevede Legea 119/2010, deşi toate datele privind veniturile lunare individuale realizate nu sunt în custodia mea ci tot a M.Ap.N. care mi le solicită, motiv pentru care îmi rezerv dreptul de a da în judecată individual/colectiv, persoanele care se fac vinovate, respectiv M.Ap.N., în instanţele din ţară şi europene, cu recuperarea prejudiciilor, daune morale şi suportarea integrală a cheltuielilor de judecată.

În speranţa că voi primi documentele solicitate în termenul prevăzut de lege, documente de o importanţă vitală pentru viitorul meu financiar şi al familiei mele, vă mulţumesc anticipat pentru solicitudine.

Anexe: 1. Copie xerox a cuponului de pensie nr. R ______ din luna septembrie 2010 (faţă-verso);

2. Cerere-tip pentru solicitarea de informaţie publică.

Data: _________ Semnatura,Anexa nr. 2

CERERE-TIP

PENTRU SOLICITAREA DE INFORMAŢIE PUBLICĂ

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

CENTRUL MILITAR ZONAL IAŞI

Sediul/Adresa: str. Arhitect G.M. Cantacuzino nr. 20, Iaşi

Data: ________


Stimate domnule comandant al CENTRULUI MILITAR ZONAL IAŞI

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente la adresa de domiciliu (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

Adeverinţă cu veniturile lunare individuale realizate în perioada cât am activat în ministerul apărării naţionale, respectiv 19___ - 20___, din care să poată fi evidenţiate toate veniturile precizate în articolul 7 alin.(1) din ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 101 din 23.08.2010.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional): NU.

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris): DA.

Vă mulţumesc pentru solicitudine.

………………………

(semnătura petentului)Numele şi prenumele petentului: ___________________

Adresa: ____________

Profesia (opţional): Pensionar militar

Telefon (opţional): 07________

Fax (opţional): NU

Acest model poate fi îmbunătăţit de dumneavoastră şi este opţional.
IMPORTANT ESTE SĂ NU SEMNAŢI CERERILE DE RECALCULARE A PENSIEI IMPUSE DE oprea-boc-băsescu, întrucât vă anulaţi orice şansă de atacare în justiţie a diminuării pensiei.
Mai există şi unele modele de plângere prealabilă adresate ministrului apărării naţionale şi şefului Direcţiei Financiar-Contabile, pe care un număr de membri de sindicat deja le-au înaintat la aceste persoane publice, modele pe care le vom posta la cererea dumneavoastră.


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI IAŞI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Este binevenit oricine doreste sa comenteze! Rugam sa va inserati numele si datele de contact, din respect fata de cititori. Atacurile la persoana, injuriile, opiniile fara legatura cu subiectul prezentat vor fi sterse. Persoanele care doresc raspunsuri sau precizari oficiale, trebuie sa se adreseze conform "Normelor de comunicare in cadrul SCMD" (afisate pe pagina Secretariatului General al SCMD.